Autoschadehuis

Share/Bookmark

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Op de website www.bovag.nl vindt u de leverings- en betalingsvoorwaarden die ook van toepassing zijn op Autoschadehuis. In deze voorwaarden worden ook de garantiebepalingen genoemd. Onderstaand wordt dieper ingegaan op de toepassing van deze garantiebepalingen.

Garantie

Elk Bovag autoschadeherstelbedrijf verstrekt automatisch garantie op een reparatie tenzij van tevoren tussen bedrijf en klant schriftelijk is overeengekomen dat er andere bepalingen gelden. De garantie, die normaal verstrekt wordt, betreft een periode van 4 jaar en is alleen van toepassing op de herstelling. Dat wil zeggen: alléén op die delen die hersteld dan wel vervangen zijn. Garantie wordt gegeven op de vervangen onderdelen en op de arbeidsduur die noodzakelijk was om de herstelling c.q. vervanging uit te voeren.


Gebruikte onderdelen

Om de schadelast te beperken worden regelmatig gebruikte onderdelen toegepast. Deze onderdelen zijn gedemonteerd van auto´s die niet meer voor herstel of gebruik op de openbare weg in aanmerking komen. Op deze gebruikte delen en de bijbehorende arbeidsduur is standaard een beperkte of zelfs geen garantie van toepassing, dit is afhankelijk van de staat waarin het gebruikte onderdeel verkeert of wat de polisvoorwaarden voorschrijven (zie bijvoorbeeld de Beter Bewust Polis van Achmea). Deze afwijkende garantievoorwaarden worden vóór aanvang van de reparatie met de klant besproken en beschreven.

Bovag