FAQ

Share/Bookmark

Wettelijke aansprakelijkheid

In elk geval moet voor een motorvoertuig een verzekering tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid (WA) zijn afgesloten. De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) verplicht u hiertoe. U bent zelfs strafbaar als u dit nalaat. Vanaf het moment dat het kenteken op uw naam geregistreerd staat, bent u verzekeringsplichtig.

Een WA-verzekering dekt alleen maar uw eventuele aansprakelijkheid voor de schade die u met uw auto aan anderen en hun bezittingen toebrengt. De schade aan uw eigen auto wordt niet vergoed.

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM)1 zijn regels opgenomen met betrekking tot het verzekerd bedrag. De aansprakelijkheid van een gewone personenauto moet volgens deze regels voor minimaal € 907.560 per gebeurtenis verzekerd zijn.

Het afsluiten van uitsluitend een WA-verzekering vindt in de praktijk veelal plaats voor auto’s ouder dan zes tot acht jaar.

1 Bron: overheid.nl

Ga terug naar Verzekering >